true
Santa Mug

Santa Mug

$6.99
12 ounce dishwasher and microwave safe ceramic mug